Disclaimer

Reclame ABC betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Reclame ABC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie en diensten op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. 

Het auteursrecht op deze website berust bij Reclame ABC of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan 
Reclame ABC. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming Reclame ABC.